Verslag over 2018

 

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten in 2018

Dit verslag bevat een opsomming van de activiteiten in 2018.

Bestuur
Het bestuur is in 2018 zeven maal bij elkaar geweest voor bestuursvergaderingen. Voor deze vergaderingen werden de adviseurs uitgenodigd.

Donateurs

De jaarlijkse donateursdag vond plaats op 30 juni. De bestemming was dit keer Abdij Sion, gelegen in het buitengebied van Schalkhaar. De donateurs kregen een boeiende rondleiding zowel buiten als binnen. Hoogtepunt was het bezoek aan de berceau (loofgang).

Het was een geslaagde dag met een grote opkomst.

 

Website

De Deventer Bomenstichting vernieuwde in 2018 haar website.

Alle nieuwtjes en ontwikkelingen zijn hierop te vinden.

 

(School) pleinbomen
Het project (School) pleinbomen voor basisscholen Gemeente Deventer is een bestaand initiatief van de Deventer Bomenstichting. In samenwerking met belanghebbenden, de Deventer scholen en de gemeente, wil de Deventer Bomenstichting basisscholen ondersteunen bij de inrichting en herinrichting van schoolpleinen en hierbij specifieke aandacht vragen voor bomen en educatie/voorlichting over het nut en de functie van bomen in een stedelijke omgeving. In april 2018 is met financiële steun van de Deventer Bomenstichting op het vernieuwde schoolplein van de Nicolaasschool in Schalkhaar een nieuwe boom geplant. Er is gekozen voor een dakplataan. In de toekomst zal hij op warme dagen schaduw en verkoeling brengen voor de kinderen.

 

Lespakket Bomeneducatie – De Deventer Bomenstichting heeft het initiatief genomen  lespakketten over bomen te laten samenstellen en te financieren. Deze lespakketten worden nu via het  natuur-, milieueducatiecentrum De Ulebelt aangeboden aan de basisscholen in de gemeente Deventer.

 

Advies aan particulieren

Ook in 2018 is de Bomenstichting regelmatig door particulieren om advies gevraagd. Bijvoorbeeld wat te doen met een boom die aangetast is, en of een boom een snoeibeurt al dan niet nodig heeft. De deskundige adviseurs van de Deventer Bomenstichting hielpen hen graag op weg.

Acties en adviezen aan de gemeente
Er is elk kwartaal overleg geweest met de gemeente Deventer inzake op stapel staande en lopende projecten. Veel discussiepunten werden besproken.

De (voorgenomen) afgifte van omgevingsvergunningen (kap) werd waar mogelijk gevolgd en beoordeeld of wij deze terecht vinden. Wij namen zo nodig ter plekke polshoogte.
Daarnaast hield de Deventer Bomenstichting vinger aan de pols over andere actuele zaken betreffende bomen.

Manifestaties op publieke dagen
Op diverse evenementen heeft de DBS aandacht gevraagd voor de bomen in de gemeente door zich te manifesteren op diverse evenementen:

  • Op zaterdag 10 maart vond in de Bibliotheek op de Brink de opening
    plaats van de Deventer Boekenweek. Het thema van de landelijke
    boekenweek is ‘natuur’. De Deventer Bomenstichting was aanwezig met een eigen stand.
  • Deelname aan de nationale boomfeestdag op 14 maart.

Tijdens deze Boomfeestdag (omgedoopt tot Bosfeestdag) op is het Tiny Forest aangelegd in het Gooikerspark. Dit bos, van bijna 300 m2, is op speciale wijze aangelegd, met een hoge plantdichtheid van 3-4 bomen per m2. Hier staan zo’n 30 verschillende soorten, die straks voor een hoge biodiversiteit moeten zorgen, voor een aangename plek voor de buurt om te vertoeven en voor kinderen om natuur te beleven.

De Deventer Bomenstichting heeft de aankoop van het plantmateriaal mogelijk gemaakt.

Kinderen van 3 scholen (Kolmenscate, Olijfboom en Wizard) en peuters van Sam &Pluk hielpen in de ochtend mee met boomplanten.

Na het bomenplanten was er voor de kinderen nog gelegenheid om bij de kraam van het IVN en de Bomenstichting meer te horen over hoe dik en hoe lang bomen kunnen groeien. Uiteraard gebeurde dat in de vorm van beweegspellen en zelf doen!

  • Een stand op de lentefair in Diepenveen op 10 mei.
    Vanuit een eigen kraam hebben we aandacht gevraagd voor de bomen in Deventer. We verkochten een aantal boeken en mochten nieuwe donateurs verwelkomen.

 Deventer 1250

De Deventer Bomenstichting heeft ter viering van Deventer 1250 een aantal fraaie bomen uitgedeeld aan inwoners van Deventer om in hun eigen tuin te planten. Het gaat om 125 bomen van elk 10 jaar oud  (=1250 boomjaren!)

Bij de samenstelling van de boomsoortlijst is o.a. gelet op bloesem voor insecten en vruchtjes voor vogels. Zoals lijsterbes, meidoorn, hazelaar, inlandse vogelkers en fruitbomen. De deelnemers konden hier uit hun eigen keuze maken.

Deze actie “gratis bomen voor in je tuin” is gesponsord door Deventer 1250 jaar.

Deventer Bomenfonds 2018
In 2018 hebben een flink aantal monumentale bomen op particuliere grond dankzij een bijdrage uit dit fonds een noodzakelijke onderhoudsbeurt gehad, uitgevoerd door professionele bedrijven. In sommige gevallen heeft dit de kap kunnen voorkomen. De jaarlijkse bijdrage van de  gemeente Deventer in dit Bomenfonds maakt het mogelijk dat de Deventer Bomenstichting deze steun kan geven.