Verslag over 2017

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten in 2017

Dit verslag bevat een opsomming van de activiteiten in 2017.

Bestuur
Het bestuur is in 2017 zeven maal bij elkaar geweest voor bestuursvergaderingen. Voor deze vergaderingen werden de adviseurs uitgenodigd.

Donateurs

In april is een uitgebreide nieuwsbrief verstuurd naar de donateurs, waarin verslag werd gedaan van de gedane activiteiten, vergezeld met een uitnodiging voor de jaarlijkse donateursdag.

Deze vond plaats op 20 mei. De bestemming was dit keer landgoed De Gelder te Wijhe van de familie De Vos van Steenwijk. De donateurs kregen een boeiende rondleiding over het landgoed door beheerder Peter Pol. De bloeiende  rhododendrons vormden hierbij een mooie omlijsting. Er is uitgebreid stilgestaan bij en in het gerenoveerde pinetum waarin een prachtige verzameling oude en nieuwe coniferen groeit.

Het was een geslaagde dag met een grote opkomst.

 

 

(School) pleinbomen
Het project (School) pleinbomen voor basisscholen Gemeente Deventer is een bestaand initiatief van de Deventer Bomenstichting. In samenwerking met belanghebbenden, de Deventer scholen en de gemeente, wil de Deventer Bomenstichting basisscholen ondersteunen bij de inrichting en herinrichting van schoolpleinen en hierbij specifieke aandacht vragen voor bomen en educatie/voorlichting over het nut en de functie van bomen in een stedelijke omgeving.  In 2017 is aan Kindcentrum Borgele, basisschool De Ontdekking en De Olijfboom gedoneerd.

 

Advies aan particulieren

Ook in 2017 is de Bomenstichting regelmatig door particulieren om advies gevraagd. Bijvoorbeeld wat te doen met een boom die aangetast is, en of een boom een snoeibeurt al dan niet nodig heeft. De adviseurs van de Deventer Bomenstichting hielpen hen graag op weg.

Acties en adviezen aan de gemeente
Er is elk kwartaal overleg geweest met de gemeente Deventer inzake op stapel staande en lopende projecten. Veel discussiepunten werden besproken.

De (voorgenomen) afgifte van omgevingsvergunningen (kap) werd waar mogelijk gevolgd en beoordeeld of wij deze terecht vinden. Wij namen zo nodig ter plekke polshoogte.
Daarnaast hield de Deventer Bomenstichting vinger aan de pols over andere actuele zaken betreffende bomen.

Manifestaties op publieke dagen
Op diverse evenementen heeft de DBS aandacht gevraagd voor de bomen in de gemeente door zich te manifesteren op diverse evenementen:

  • Deelname aan de nationale boomfeestdag op 22 maart

Het bijzondere van deze keer was dat de gemeente gekozen had voor samenwerken met Stichting Land&Keuken, van Michiel Bussink, die het initiatief heeft genomen om een project over notenbomen en eetbaar groen te realiseren. De plantlocatie aan de Alphons Diepenbrocklaan leent zich hier heel goed voor, er waren eerder veel zieke kastanjes gekapt en notenbomen zijn een prima vervanging hiervoor.

De bomen werden geplant door kinderen (groep 6B) van de Vijf-erschool, die op steenworpafstand van de locatie ligt. Wethouder Rorink heeft samen met de kinderen de  eerste boom komen geplant. Er is een wensfles mee begraven. Deze walnoot  heeft de titel van Toekomstboom gekregen, een nieuw initiatief van de landelijke Boomfeestdagcommissie.

  • Een stand op de lentefair in Diepenveen op 25 mei

 

Deventer Bomenfonds 2017
In 2017 hebben een flink aantal monumentale bomen op particuliere grond dankzij een bijdrage uit dit fonds een noodzakelijke onderhoudsbeurt gehad, uitgevoerd door professionele bedrijven. In sommige gevallen heeft dit de kap kunnen voorkomen. De jaarlijkse bijdrage van de  gemeente Deventer in dit Bomenfonds maakt het mogelijk dat de Deventer Bomenstichting deze steun kan geven.