Verslag en financieel overzicht 2020

Financieel verslag 2020

De Deventer Bomenstichting is een gezonde stichting, die ook de administratie voert voor het “Bomenfonds”, ter bevordering van het welzijn van de bomen in Deventer en omstreken. Het bomenfonds maakt mogelijk dat monumentale bomen op particulier terrein worden onderhouden. De gemeente stelt elk jaar EUR 5.000,– beschikbaar voor dit doel.

Per jaar storten onze donateurs (ca 250) ongeveer EUR 2500 zodat wij door kunnen gaan met grote en kleine projecten zoals schoolpleinbomen en boomfeestdag. Ook hebben we het mogelijk gemaakt om het Worpplantsoen met een “maatje groter” bomen te herplanten en hebben we een plan laten opstellen om de Kozakkenlinde aan de Platvoetdijk zo goed mogelijk te behouden.

Zie onder het financieel jaarverslag. Omdat we voor de éénvoud maar 2 bankrekeningen hebben, staat op deze bankrekeningen ook het saldo van het Bomenfonds. De kascommissie (Anja Timmermans en Harco Jellema) heeft op 12 mei 2021 het verslag goedgekeurd.

Financieel overzicht 2020 ( in €95

Inkomsten Uitgaven
Stand bankrekening 1 jan 20203347,89Bestuurskosten95,60
Stand spaarrekening 1 jan 202012.436,18Bankkosten168,48
Lidmaatschappen00.00
Donateurs 20202.630,50Bomen De Worp4100,00
Extra donaties317,00Bomenfonds5737,49
Diversen79,02
Kozakkenlinde1198,89
Bomenfonds 5.000,00
Stand bankrekening 31 dec 20201425,91
Stand spaarrekening 31 dec 202010.926,18
23.731,5723.731,57
Saldi
Bomenfonds3.941,33
Stichting 8.410,76