Verslag 2019

Verslag Deventer Bomenstichting (DBS) van activiteiten in 2019

Dit verslag bevat een opsomming van de activiteiten in 2019.
Bestuur
Het bestuur is in 2019 zeven maal bij elkaar geweest voor bestuursvergaderingen. Voor deze vergaderingen werden de adviseurs uitgenodigd.
AVG
Het bestuur heeft een protocol in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgesteld.
Donateurs
De DBS kan zich voor bomen inzetten dankzij de bijdragen van haar donateurs. Als dank hiervoor organiseren wij elk jaar een donateursdag met een interessante excursie. Deze vond dit jaar plaats op 28 juni op het terrein van De Lathmer in Wilp. Dit is een wooncentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Midden op het terrein van ca 42 ha heeft een buitenplaats gestaan, die aan het eind van de 19e eeuw is afgebrand. Daarvoor in de plaats kwam in 1911 een gebouw dat Het Kasteel wordt genoemd. Aan de achterkant van dit gebouw bevindt zich een park met interessante oude bomen, dat indertijd door de beroemde tuinarchitect Springer is ontworpen.
Advies aan particulieren
Ook in 2019 is de Bomenstichting regelmatig door particulieren om advies gevraagd. Bijvoorbeeld wat te doen met een boom die aangetast is, en of een boom een snoeibeurt al dan niet nodig heeft. De adviseurs van de Deventer Bomenstichting hielpen hen graag op weg. Ook waren er vragen over het bladverlies van platanen in het voorjaar.
Acties en adviezen aan de gemeente
Er is elk kwartaal overleg geweest met de gemeente Deventer inzake op stapel staande en lopende projecten. Voorbeelden hiervan zijn de Oerdijk laanboomverjonging, Veentunnel en de Tuinen van Zandweert. Veel discussiepunten werden besproken. Wij hebben aandacht gevraagd voor het opstellen en uitvoeren van beheerplannen voor bosjes en parken, omdat wij merken dat bij onderhoud en herplant een lange termijn visie dikwijls ontbreekt en daardoor dikwijls niet de juiste maatregelen worden genomen. De (voorgenomen) afgifte van omgevingsvergunningen (kap) werd waar mogelijk gevolgd en beoordeeld of wij deze terecht vinden. Wij namen zo nodig ter plekke polshoogte.
Het door de DBS ingediende bezwaarschrift tegen kapvergunning van een historische moerbei aan het Grote Kerkhof heeft geresulteerd in het behoud van deze boom. Met behulp van het Bomenfonds wordt deze moerbei nu jaarlijks gesnoeid en geleid. Op het binnenterras van Hotel Restaurant Huis Vermeer is hij te bewonderen.
Tegen de kap van een watercipres in de tuin van ‘t Dijkhuis in Bathmen hebben we een bezwaar ingediend, maar helaas mocht dit niet leiden tot het behoud van de boom. Hij moest wijken voor de aanleg van een belevingstuin en men wilde hem niet inpassen.
De DBS heeft zich jarenlang sterk gemaakt voor een verbod van het houden van het jaarlijkse Stadsfestival in het monumentale Rijsterborgherpark, omdat dit funest is voor de groeiomstandigheden van de bomen. In 2019 besloot de gemeente dat dit soort evenementen hier niet meer mag plaatsvinden.
Daarnaast hield de DBS vinger aan de pols over andere actuele zaken betreffende bomen.
Donaties van Bomen
Er is een fruitboom geschonken aan de nieuw aangelegde beweegtuin van het Deventer Ziekenhuis. De tuin ligt langs het Mensinkdijkje tussen Schalkhaar en het Ziekenhuis direct naast Dimence. Daarnaast zijn er enkele fruitbomen geschonken aan de tuin van Abdij Sion, alsmede een bijdrage aan de reconstructie van de derde poot van de monumentale berceau.
Ter vervanging van bomen die door de storm van enige tijd geleden zijn gesneuveld in het Worpplantsoen heeft de gemeente eind 2019 nieuwe bomen aangeplant. Dankzij de financiële steun van de Deventer Bomenstichting kon voor een grotere maat bomen worden gekozen dan het gemeentelijk budget toeliet.
Deventer Bomenfonds 2019
In 2019 hebben een flink aantal monumentale bomen op particuliere grond dankzij een bijdrage uit dit fonds van DBS een noodzakelijke onderhoudsbeurt gehad, uitgevoerd door professionele bedrijven. In sommige gevallen heeft dit de kap kunnen voorkomen. Dit jaar hebben we bijzondere aandacht besteed aan een aantal monumentale moerbeien in tuinen in de oude binnenstad. Ook hebben we een financiële bijdragen gegeven voor het noodzakelijke onderhoud van een esdoorn aan de Bolwerksweg en een treurbeuk bij de Broederenkerk, die vermeld staan in het landelijk register monumentale bomen. De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Deventer in dit Bomenfonds maakt het mogelijk dat de DBS deze steun kan geven.
Manifestaties op publieke dagen
Deelname aan de nationale boomfeestdag op 13 maart 2019.
De Boomfeestdag in Deventer wordt jaarlijks in opdracht van de gemeente georganiseerd door de Ulebelt, daarbij bijgestaan door Het Groenbedrijf, DBS, Vogelwerkgroep IJsselstreek, en dit jaar ook Stichting Groen en Mens en Zebrarups Natuureducatie.
Op liefst twee locaties vierde Deventer dit jaar de Boomfeestdag: bij het Landje van Niets in de Vijfhoek en bij Openluchtzwembad Looërmark in Bathmen. Samen met kinderen van vijf verschillende scholen, hebben wethouder Frits Rorink, gedeputeerde Hester Maij en Commissaris van de Koning Andries Heidema bomen geplant. Dit jaar was de 63e keer dat de landelijke Boomfeestdag plaatsvond, zo’n 115.000 kinderen planten een boom, waarbij zij hopelijk na jaren nog kunnen aanwijzen welke boom zij ooit geplant hebben. Het Landje van Niets is een klein ecologisch beheerd natuurgebiedje in de dop, in het leven geroepen door buurtbewoners. De groenvoorziening bij het zwembad staat er al langer, het zwembad bestaat dit jaar 50 jaar, maar met de nieuwe aanplant van bomen op de ligweide moet het straks nog plezieriger zijn om te gaan zwemmen en zonnen.