Watercipres gekapt

De watercipres in de tuin van Woon- en Zorgcentrum  ‘t Dijkhuis aan de Gorsselseweg 2  te Bathmen is inmiddels gekapt. De Deventer Bomenstichting had hier bezwaar tegen ingediend, omdat zij het fundamenteel niet eens was met de beoordeling van de waarden, waaronder de toekomstmogelijkheden van deze boom. Helaas mocht dit dus niet baten.

Het was een boom die daar ooit met een bedoeling is geplant. Lang is gedacht dat deze soort was uitgestorven, totdat men toch nog een aantal exemplaren heeft aangetroffen op een afgelegen plek. Daar was dit een afstammeling van. Hij heeft moeten wijken voor de voorgenomen aanleg van een belevingstuin.