Oostwechelsweg – bomen gekapt

20 April zijn de laatste eiken gekapt aan de Oostwechelsweg in Schalkhaar. Dit vervult een ieder die de situatie kent met treurnis omdat op het oog mooie en oude eiken het veld hebben geruimd.

Dit is echter niet voor het eerst: in de loop der jaren zijn er regelmatig bomen gekapt omdat het intensievere verkeer en de verbreding van het asfalt de groeimogelijkheden in de middenberm steeds meer beperkten. De weg zelf moet om verkeerstechnische redenen worden aangepakt.

Het laanboomverjongingsbeleid van de gemeente houdt in dat wanneer ten minste 60% van de laanbomen een slechte conditie hebben alle bomen moeten wijken. Daarom is er ook hier voor gekozen alle resterende bomen te kappen en nieuwe mogelijkheden te creëren voor een laanstructuur waarbij de bomen volop groeimogelijkheden hebben voor de komende tachtig jaar.

De laan met de middenberm is een onderdeel van het Park Braband zoals de bekende architect Springer die heeft ontworpen. Er is uitgebreid onderzoek gedaan maar uiteindelijk besloot de gemeente de middenberm niet terug te laten keren in het nieuwe ontwerp.

Er is daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Verschillende varianten werden onderzocht, onder meer wel of geen middenberm,  en afsluiting van de weg bij de Raalterweg. Flora- en faunaonderzoek is uitgevoerd en er was overleg met het platform Schalkhaar. Er waren vier avonden met overleg met de bewoners, technische bureaus werden ingeschakeld en de Plan Advies Raad (de vroegere Welstandscommissie) ging in meerderheid akkoord met het huidige ontwerp.

De gemeente poogt in het beplantingsplan het oorspronkelijke aanzicht van een bomenlaan terug te laten keren. Langs de huizen komt een groenstrook van bijna vijf meter waarin een rij eiken zal worden geplant die groter zullen zijn dan de gemeente normaal aanplant. Bomen langs de rand van de akker waren niet mogelijk vanwege een persleiding van het riool aldaar. Wel wordt daar een haag geplant.

Als Deventer Bomenstichting betreuren wij het verlies van een aantal monumentale eiken en de aantasting van het ontwerp van Springer. Anderzijds hebben wij er begrip voor dat er moest worden ingegrepen en de weg moest worden aangepast aan de eisen van het verkeer.