Laanboomverjonging langs de Boxbergerweg

De Deventer Bomenstichting heeft veel vragen gekregen over laanboomverjonging langs de Boxbergerweg. Ons bestuur was behoorlijk onder de indruk van de kap van een groot aantal bomen, dus we hebben alle begrip voor de verontwaardiging van velen.  

Voor 2020 was dit deel van de Boxbergerweg gepland voor Laanboomverjonging (LBV). De conditie van de beuken en eiken ging volgens de gemeente flink achteruit door met name de aanwezigheid van schimmels en zwammen in en op de bomen.

Deze kap vloeit voort uit het laanboom verjongingsbeleid van de gemeente. In het verleden was dit gebaseerd op 40 à 50% uitval van bomen in de laan, waarbij het voor het publiek duidelijk zichtbaar was dat het om een slecht stuk laan ging.

Tegenwoordig wordt de keuze gemaakt op basis van een Boom Veiligheids Controle , waarbij uiterlijke signalen van potentiële zwakte van de boom visueel worden geïnventariseerd. Een laangedeelte wordt verjongd als 40% van de bomen als slecht en mogelijk matig wordt beoordeeld. Voor het publiek is die slechte of matige vitaliteit lang niet altijd zichtbaar, waardoor vaak weerstand bij aanwonenden ontstaat. In dit laangedeelte van de Boxbergerweg staan nog veel bomen die best redelijk of goed gezond zijn en nog zeker 10 tot 15 jaar goed zouden kunnen meegaan.

Als echter alleen de slechte/matige bomen worden gekapt en de rest blijft staan heeft het geen zin jonge bomen in de nabijheid van de overgebleven bomen te planten, vanwege de schaduwwerking en “verbranding” van solitair staande beukenbomen. Vandaar dat voor de pijnlijke methode wordt gekozen alle bomen te kappen. Op langere termijn kan dan weer een mooie bomenlaan ontstaan.  
Bij de beslissing tot kap spelen bij de gemeente ook veiligheid en het vermijden van risico een (te?) belangrijke rol.

Wij hebben ieder kwartaal overleg met de gemeente, waarbij ook de laanboom verjongingsprojecten worden gemeld. Voor ons zijn de redenen om tot kap over te gaan meestal wel begrijpelijk. Op sommige plaatsen zijn voorbeelden van dit soort projecten, zoals in Diepenveen de Wechelerweg tussen Oranjelaan en Boxbergerweg.

De vellijst van bomen die het komend jaar gekapt worden wordt gepubliceerd op https://openbareruimte.deventer.nl/dagelijks-onderhoud/bomen.