Kastanjes Brinkgreverweg – voorgenomen kap

De gemeente Deventer heeft op 19 november 2018 de karakteristieke kastanjes aan de Brinkgreverweg gekapt. Dit als onderdeel van het opnieuw inrichten van deze weg.

De Deventer Bomenstichting (DBS) heeft zich grondig verdiept in het hoe en waarom van dit plan. Het gaat hier immers om een drastische ingreep.

De gemeente heeft het volgende redenen aangegeven waarom de Brinkgreverweg opnieuw zal worden ingericht.

Het riool zowel als de weg zijn aan de beurt om te worden vernieuwd. De kastanjes lijden in meerderheid aan de bloedingsziekte.

Het riool bevindt zich precies onder de bomen, wat de nodige problemen oplevert. Het onderzoek naar de verkeersafwikkeling is inmiddels afgerond.

Een aantal van de kastanjes werd reeds via een noodprocedure gekapt omdat zij gevaar opleverden.

Aannemende dat herinrichting van weg en riool noodzakelijk is, is de Deventer Bomenstichting van mening dat handhaven van de  – deels aangetaste –  bomen geen reële optie was. Hoe vreselijk jammer ook.

Voorwaarde wat DBS  betreft is wel dat er deugdelijke herplant plaatsvindt.

DBS zal de gemeente kritisch volgen dat dit – met de nodige deskundigheid – gebeurt, en met bomen van zwaar formaat.  Het mooiste zou volgens  DBS zijn om daar weer de echte  Aesculus hippocastanum “Baumannii”  terug te planten. Dat zal ongetwijfeld op praktische bezwaren stuiten, maar dan heb je wel weer het unieke aanzicht terug van de Brinkgreverweg.