Jaarlijkse donateursdag – 14 oktober

Het is weer tijd voor de jaarlijkse donateursdag, de dag waarop we samen met u nieuwe inspiratie op gaan doen. Daarnaast willen we u vragen om een donatie te doen om zo samen met u onze goede werken uit te kunnen blijven voeren.  

Excursie

De excursie is op zaterdag 14 oktober op het Landgoed De Bannink waar we rondgeleid zullen worden door boswachter Leonard van den Brink
We verzamelen om 10 uur op Banninkslaan 4, bij het koetshuis van het landgoed, waar we opgewacht worden door de boswachter die ons meeneemt voor een wandeling van ongeveer een uur. Fietsen en auto’s kunnen daar gestald worden.

Na de wandeling staat koffie/ thee met iets lekkers voor ons klaar in het koetshuis.  

Om een idee te krijgen van het aantal deelnemers in verband met koffie/ thee etc,  verzoek ik u zich op te geven via info@deventerbomenstichting.nl.  

Donatie aan Deventer Bomenstichting

U heeft vorig jaar massaal gereageerd op de donateursbrief en een donatie gestort. Veel dank daarvoor.
We kunnen daardoor voortgaan met belangrijke zaken als:  

  • Gesprekspartner blijven van de gemeente
  • Klankbord en spreekbuis zijn voor burgers in zake bomenkwesties
  • Soms zorgen voor een “maatje groter” boom bij herplant
  • Zo nodig actie ondernemen bij de aanvraag van een kapvergunning
  • Het Bomenfonds beheren voor een tegemoetkoming in de onderhoudskosten van monumentale bomen bij particulieren.  

    Je voldoet de donatie door heel veel werkzaamheden te verrichten voor onze stichting  

Met vriendelijke groet,   Corrie van Wingerde, penningmeester Deventer Bomenstichting