Het Stadsfestival

In september 1998 raasde er een windhoos door het Rijsterborgherpark waardoor 100 eeuwenoude bomen in 5 minuten ontworteld waren.

In het weekend van 15 juli raasde het Stadsevenement met bijna 8.000 bezoekers door het park. De bomen bleven overeind, maar schrokken zich een hoedje van het tumult, de apparatuur en de hele opbouw en mensen in het altijd zo rustig ogende park.

Eens maar nooit weer kreeg de Deventer Bomenstichting te horen in 2019 na een ingediende zienswijze. Tot onze verbazing lazen we in de krant begin maart dat het Rijsterborgherpark wordt afgesloten voor een stadsfestival omdat het Evemententerrein niet geschikt is in verband met de Natura2000 wet.

De Deventer Bomenstichting dient opnieuw een Zienswijze in. Een gesprek volgt met de teammanager vergunningen en ondernemen en met een jurist. Wij wijzen op alternatieve locaties: Gasfabriekterrein (bij de Zutphenseweg) of een kleiner festival op het Evenemententerrein (daar is het tenslotte voor bedoeld) Zutphenseweg valt helaas af omdat daar wordt gebouwd..

Voor nog 1 keer wordt gevraagd of wij akkoord kunnen gaan met de locatie Rijsterborgherpark, wij spreken van een ‘onbetrouwbare overheid’ want in 2019 maakten we dezelfde afspraak…

Kort en goed: een bezwaar indienen heeft geen zin, de vergunning wordt pas 4 juli afgegeven en alternatieven zijn er niet, een gerechtelijke procedure zal pas plaatsvinden nà het Stadsfestival.

Wij hopen dat er voor nu en in de toekomst rekening wordt gehouden met de natuur en de hoge kwetsbaarheid van het Rijsterborgherpark. Die toezegging hebben we binnen, maar hoe lang het stand houdt?