Herinneringsboom voor Hansje van Beeck Calkoen

Foto: H. Jellema

Op vrijdag 18 november is in de tuin van Nieuw Rollecate een pruimbladige meidoorn (Crataegus persimilis “Splendens”), geplant onder aanwezigheid van haar familie, (oud-)bestuursleden van de Deventer Bomenstichting en andere vrienden, ter herinnering aan een van de oprichters van de Deventer Bomenstichting in 1990.

Foto: Petro Hetjes
Foto: Petro Hetjes

Wat toen begonnen is als een protest van een paar boze burgers voor het onnodig kappen van gezonde bomen is geresulteerd in de oprichting van de Deventer Bomenstichting. Tot op hoge leeftijd was ze betrokken bij de activiteiten van de DBS.

Hansje van Beeck Calkoen overleed op 7 mrt 2022 op de leeftijd van 93 jaar. Zij was docent biologie op de RijksLandbouwhuishoudschool Rollecate en een van de grondleggers van de latere opleiding Milieukunde op Hogeschool Saxion. Hansje zat ook jarenlang tot eind 2007, namens de Deventer Bomenstichting, in de AdviesRaad voor Natuur & Milieu van de gemeente Deventer.

De ecologie was een belangrijk agendapunt van haar in de AdviesRaad. Ze sprak toen al de wens uit dat waardevolle bomen een speciale status moesten krijgen in het bestemmingsplan, net zoals de grondwaterstand en kabels.

Met het planten van de herinneringsboom, op Nieuw Rollecate, wil de Deventer Bomenstichting, Hansje eren voor haar verdienste voor Deventer en de DBS in het bijzonder.