Donateursdag 2021 groot succes.

Vorig jaar in 2020 kon de donateurs dag i.v.m. de pandemie helaas geen doorgang
vinden.
Maar op 18 sept 2021 waren we met 38 donateurs die zich opsplitsten over twee locaties.
De Oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg en het Rijsterborgherpark. Onder
deskundige leiding werd een interessante rondleiding gemaakt met als slot een goede kop
koffie of thee bij Mees op het Vogeleiland.