ANBI stichting – Erkend goed doel

We brengen u nog eens onder de aandacht, dat aan de DBS door de Belastingdienst de status van ANBI (=Algemeen Nut Beogende Instelling) is verleend. Dat wil zeggen dat de DBS een door de Belastingdienst erkend goed doel is, dat vrijgesteld is van het betalen van erfbelasting. Als u geld of bezittingen nalaat aan de DBS, dan komt dat dus volledig ten goede aan het groen in de gemeente Deventer. Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.