Aandacht voor de jeugd – Educatie

Het is u misschien bij onze donateursbijeenkomsten ook opgevallen dat de gemiddelde leeftijd hoog is. Om meer jongeren voor bomen te interesseren hebben we daarom contact gezocht met de Stichting Ulebelt (www.ulebelt.nl) omdat zij uitgebreide ervaring hebben met educatieve projecten op het terrein van natuur en milieu.

De Ulebelt heeft met onze financiële steun een project ontwikkeld, met als doel kinderen te leren over groei, standplaats en leefomgeving van bomen. Zij zullen de kenmerken van bomen kunnen benoemen en de meest gangbare boomsoorten uit hun omgeving leren herkennen. Ook het gebruik van bomen en houtsoorten voor natuur en mens is een onderdeel. Onderwerpen waar aandacht aan wordt besteed zijn o.a. hoe oud wordt een boom, kringloop, wat is cambium/spinthout, dieren in bomen, geblinddoekt voelen welke soort boom, symbiose bomen en paddenstoelen, enz. enz.

Er zijn drie leskisten gemaakt die door de scholen in Deventer bij de Ulebelt aangevraagd kunnen worden voor een uitleenperiode van twee à drie weken. Voor alle groepsniveaus hebben we een lente- en een herfstvariant met bomenopdrachten. De inhoud van de kisten bestaat uit een handleiding voor leerkrachten en allerlei materialen, zoals bomenboekjes, meetlinten, boomhoogtemeter, verschillende houtsoorten, enz. Buitenopdrachten en opdrachten met concreet onderzoeksmateriaal maken deel uit van het pakket.

De kisten gaan mee in de logistiek van de Ulebelt, die beschikt over een chauffeursdienst (met vrijwilligers) die wekelijks leskisten vervoeren van en naar scholen. De kisten worden door de Ulebelt dit najaar aangeboden. Het aanbod is online en is vermeld in een digitale nieuwsbrief en een brochure die aan alle scholen in Deventer is gestuurd. We hebben met de Ulebelt afgesproken dat we na twee jaar gezamenlijk bekijken hoe het project loopt en of er bijsturing nodig is.

sept. 2018