Populier aan de IJssel, De Worp

De Reus van de Worp, Bakenboom.
Populier  Populus x canadensis var. ‘Marilandica’

Iedere Deventernaar kent het Worpplantsoen, tegenover de stad aan de IJssel bij het bekende pontje, het IJsselhotel en de stadscamping. Prominent voor het park staat in de uiterwaarden van de IJssel de grote populier, een bakenboom voor de scheepvaart. Deze markante en in het oog springende boom heeft ook de naam “ De Reus van de Worp” gekregen.

De populier staat in het register van monumentale bomen van de Landelijke Bomenstichting.

Het Park, of het Worpplantsoen, is één van de oudste stadsparken van Nederland, ontworpen in 1699. De naam De Worp wordt al in 1357 genoemd. Een groot aantal van de eiken, beuken en platanen in het park dateren van een aanplant in 1822 – 1825, nadat het oude bomenbestand in 1813 was geveld door het Franse garnizoen dat de stad Deventer bezet hield. De bevelhebber van het in de stad gelegerde Franse garnizoen heeft opdracht gegeven tot kap van alle bomen van het park. Om zodoende een vrij schootsveld te hebben vanuit de belegerde stad.

Voor het herstel van het vernielde park De Worp kreeg Albertus van Leusen de opdracht een nieuw ontwerp te maken. Dit ontwerp in de Engelse landschapsstijl is nu nog het beeld van het huidige park. Vanwege de slingerende wandelpaden kreeg Albertus van Leusen de bijnaam “Slingerbertus Er zijn toen ook een groot aantal populieren aangeplant. Vermoedelijk dateert deze populier ook uit die tijd. Deze reus is een van de laatste overgeblevene. Daarmee zou de boom wel eens de oudste populier kunnen zijn in Nederland. De populier is ook vanaf de IJsselkade aan de overzijde duidelijk te zien als vooruitgeschoven boom in de uiterwaarden voor het Park de Worp.

De ‘Marilandica’ populier is een kloon van de Canadese populier ( Populus x canadensis), welke is ontstaan uit een kruising tussen Populus nigra en Populus deltoides   . Deze variëteit  heeft alleen vrouwelijke exemplaren, en kan uitsluitend op vegetatieve wijze, door stekken, worden vermeerderd.