Kozakkenlinde

Langs de IJsseldijk staat aan de Kozakkenweg in Diepenveen een Hollandse linde. De gehavende boom wordt de Kozakkenlinde genoemd en is volgens de overlevering tussen de 300 en 400  jaar oud. Het is een historische boom, die zijn naam dankt aan het Kozakkenleger. Bij de bezetting van Deventer door de Franse troepen in 1813 brak een volksopstand uit. Kozakken te paard werden te hulp geroepen om de Fransen te verdrijven. De linde werd gebruikt als uitkijkpost vanwege het goede zicht op de vestingwallen van Deventer, met name de Noordenbergpoort. Naast de Kozakkenlinde staan enkele eikenstobben (hakhout), die ook enkele honderden jaren oud zijn.

De Kozakkenlinde te Diepenveen is waarschijnlijk geplant in de 17e eeuw als gesnoeide dijklinde en wellicht als bakenboom voor het water- en landverkeer. De boom is waarschijnlijk als een knotboom beheerd geweest. Sinds ca. 1900 is de boom niet meer in knotvorm  gesnoeid en draagt nu zes kroonstammen op de oude knothoogte.

De Kozakkenlinde is een Hollandse linde (Tilia x europaea), die met een stamomvang van ca. 6,5 meter tot de tien grootste lindebomen van het land behoort. De hoogte van de boom is 16 meter, vóór de snoei van de kroonstammen in 2002 was de hoogte 24 meter.

De knothoogte is rond de 3 meter. De hoogte van 16 meter slaat op de hoogte van de hoogste van zes uitgeroeide stammen vanaf de geknotte hoogte.

De Kozakkenlinde is een geknotte boom en vanaf de knothoogte met oorspronkelijk acht stammen uitgegroeid. Thans zijn er nog zes stammen. De boom is hol en aan één zijde open.

De Kozakkenlinde is te vinden in de ‘Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland’. Plantjaar: 1620, een ander document spreekt van aanplant tussen het jaar 1700 tot 1750.
Omtrek: 650 cm Hoogte: 16 m na snoei in 2002
Een Hollandse linde is een zeer oude  hybride tussen een Zomer- of kleinbladige (T. cordata) en een Winter- of grootbladige linde (Tilia platyphyllos)). De boom behoort tot een groep van lindeklonen die eind 16e eeuw of begin 17e eeuw in Nederland (mogelijk Haarlem) op de markt werden gebracht.

Gegevens uit o.a.;
publicatie Bert Maes Ecologisch Adviesbureau Maes. Utrecht
Tags Diepenveen historie nieuws

Boomverzorging

De stammen boven de knothoogte worden geschat op ca. 120 jaar omdat de laatste snoeibeurt rond 1900 was. In 1972-73 is een van de takken uitgescheurd.

Nadat in 2002 weer een zware tak was uitgebroken, zijn de stammen boven de knothoogte op ca. tien meter ingekort en aan elkaar verbonden door flexibele kabels, om verder inscheuren te voorkomen. In de boomholte hebben zich vele zogenaamde adventiefwortels gevormd. De stamvoet heeft veel opschot wat typerend is voor deze lindevariëteit.

De Deventer Bomenstichting heeft de eigenaar een zo goed mogelijk advies gegeven over het zo lang mogelijk instandhouden van de boom. Zij heeft een rapport laten opstellen door Frits Gielissen van O.B.T.A. de Linde v.o.f. (najaar 2020).