• image
  • image
  • image

Deventer Bomenstichting

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten in 2015

Dit verslag bevat een opsomming van de activiteiten in 2015.

 

Bestuur
Het bestuur is in 2014 vijf maal bij elkaar geweest voor bestuursvergaderingen. Bij deze vergaderingen was altijd een lid van de klankbordgroep van de Deventer Bomenstichting uitgenodigd. De klankbordgroep bestaat uit mensen uit de achterban.

 

Donateurs

Er zijn 2 nieuwsbrieven verstuurd naar de donateurs.

Er is op zaterdag 30 mei een donateursexcursie geweest naar Arboretum Poort-Bulten in De Lutte. De opkomst was geweldig, ongeveer 40 mensen, de ingehuurde bus was nagenoeg vol. Het was een buitengewoon interessante excursie door dit prachtige arboretum. Deze dag hebben we er samen bij stil gestaan dat de Deventer Bomenstichting dit jaar 25 jaar bestaat. Hiervan is een bericht met foto in De Stentor geplaatst.


(School) pleinbomenplein boomBB
Het project (School) pleinbomen voor basisscholen Gemeente Deventer is een bestaand initiatief van de Deventer Bomenstichting . In samenwerking met belanghebbenden, de Deventer scholen en de gemeente, wil de Deventer Bomenstichting basisscholen ondersteunen bij de inrichting en herinrichting van schoolpleinen en hierbij specifieke aandacht vragen voor bomen en educatie/voorlichting over het nut en de functie van bomen in een stedelijke omgeving. 

Op 22 april 2015 heeft DBS een schenking gedaan aan schoolplein l'Ambiente Montessori basisschool in de vorm van een Syringa vulgaris 'Charles Joly'.

 

DBS 25 jaar en het Nieuwe Plantsoen 100 jaar. 

Op 18 november memoreert de DBS haar 25 jarig bestaan door de gemeenschap bomen te schenken in het kader van het 100 jarig bestaan van het door Leonard Springer ontworpen Nieuwe Plantsoen. Deze zijn samen met een flinke partij sneeuwbessen aldaar geplant door de kinderen van de Cees Wilkeshuis school na een bezielend te zijn toegesproken door onze wethouder Frits Rorink. Het planten gebeurde in goede samenwerking met Het Deventer Groenbedrijf, die ook voor een fraai gedenkbordje heeft gezorgd.
Gedenkbordje - foto Richard van der Stelt

 

Acties
Er is elk kwartaal overleg geweest met de gemeente Deventer inzake op stapel staande en lopende projecten.

Veel discussiepunten werden in dit overleg afgekaart, waardoor in de meeste gevallen de noodzaak afnam bezwaarschriften tegen omgevingsgunningen kap in te dienen.


Eén maal was het nodig een bezwaar in te dienen tegen een omgevingsvergunning kap (Laan van Borgele).


De (voorgenomen) afgifte van omgevingsvergunningen (kap) werd van week tot week nauwlettend gevolgd en beoordeeld of wij deze terecht vinden. Omdat wij een periode hiervoor geen mensen beschikbaar hadden, is dit niet het hele jaar gebeurd. Wij namen zo nodig ter plekke polshoogte.


Daarnaast hielden wij vinger aan de pols over andere actuele zaken betreffende bomen.


Manifestaties op publieke dagen
Op diverse evenementen heeft de DBS aandacht gevraagd voor de bomen in de gemeente door -al dan niet met een kraampje- zich te manifesteren op diverse evenementen:

  • de nationale boomfeestdag op 18 maart - (bij camping op het Worpplantsoen)
  • de lentefair in Diepenveen op 14 mei
     

Deventer Bomenfonds
De Deventer Bomenstichting heeft in samenwerking met de gemeente het Deventer Bomenfonds opgericht en voert zelfstandig het beheer hierover.
In 2015 hebben zeven monumentale bomen op particuliere grond dankzij een bijdrage uit dit fonds een noodzakelijke onderhoudsbeurt gehad door ter zake kundige deskundige professionals. Deze onderhoudsbijdragen bedroegen in totaal €4.723,40. In sommige gevallen heeft dit de kap kunnen voorkomen. Meer informatie onder de tab van deze website: “Deventer Bomenfonds”.

 

ANBI