• image
  • image
  • image

Deventer Bomenstichting

Acties

Er is elk kwartaal overleg geweest met de gemeente Deventer inzake op stapel staande en lopende projecten. Veel discussiepunten werden in dit overleg besproken. Om er een paar te noemen: Kapplannen voor de Landeweersdijk in Bathmen, winkelcentrum Flora Colmschate en de Hobbemastraat. Daarnaast hielden we vinger aan de pols over andere actuele zaken. Vanuit de stichting is een protestbrief gestuurd aan de gemeente tegen het houden van festivals in het monumentale Rijsterborgherpark. De voorzitter heeft deelgenomen aan de Raadstafel op 26 oktober over de evaluatie van het Groenbeleidsplan en het Bomenbeleidsplan.

Hij heeft daar het volgende op tafel gelegd:

  • er ontbreekt een evaluatie van de effecten van de bezuinigingen op het dagelijks onderhoud en van het integraal programmeren van het groot onderhoud
  • onderzoek de mogelijkheden meer bomen te planten buiten de verharding
  • ontwikkel een beleid voor het groeiende probleem van onkruid, nu chemische middelen verboden zijn
  • ontwikkel beleid voor het buitengebied - beperk de snoei - geen festivals in Rijsterborgherpark

ANBI