• image
  • image
  • image

Deventer Bomenstichting

Oostriklaan: bomenkap i.v.m. onderdoorgang

De gemeente Deventer en Prorail gaan een onderdoorgang realiseren onder de spoorlijn Deventer – Almelo in de Oostriklaan. Ook het station Colmschate wordt vernieuwd. In het voorjaar van 2017 worden kabels en leidingen verlegd. Vanaf 1 juni kan de aannemer  beschikken over het werkterrein. Het totale project moet in de eerste helft van 2019 zijn afgerond. Een groot deel van de bomen in het projectgebied zal gekapt worden. Een beperkt aantal bomen is  aangemerkt als waardevol/te behouden, enkele zullen worden verplant.

In totaal is vergunning gegeven voor de kap van 78 bomen en het verplanten van drie bomen. De  meeste bomen zullen verdwijnen langs het Titus Brandsmaplein en Doornenburg. De gemeente is zich er van bewust dat het gevaar is dat een winderige kale vlakte ontstaat en  overweegt aanplant in diverse groene zones. Samen met de kap van bomen bij het Winkelcentrum  Flora dreigt er wel een kale winderige vlakte te ontstaan.

Deventer Bomenstichting is geïnformeerd over de plannen en heeft gepleit voor behoud en herplan t  van een aantal bomen. De mogelijkheden zijn daartoe echter uiterst beperkt door de  grootschaligheid van dit infrastructurele werk. Niettemin heeft ons pleidooi er toe geleid dat de  gemeente besloten heeft langs de Oostriklaan een mooie meerstammige eik plus wat bosjes er om  heen te behouden.

ANBI