• image
  • image
  • image

Deventer Bomenstichting

ANBI stichting – Erkend goed doel

We brengen u nog eens onder de aandacht, dat aan de DBS de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is verleend. Dat wil zeggen dat legaten en erfenissen vrijgesteld zijn van erfbelasting.

Ook schenkingen zijn vrijgesteld en onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

ANBI