Het bestuur

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter
D. Ledeboer

Secretaris
M. de Jager

Penningmeester
C. van Wingerde

Leden
H.W.F. Jellema
P.N. Kylstra

Adviseur
B. Maks
B. Prummel

E-mail: info@deventerbomenstichting.nl