Financiën 2016

De Deventer Bomenstichting heeft de ANBI status. RSIN: 8000.70.409

 

Financieel verslag 2015

De Deventer Bomenstichting is een gezonde stichting die bovendien de administratie voert voor meerdere fondsen ter bevordering van het welzijn van de bomen in Deventer en omstreken zoals de “Stormpot” en “Bomenfonds“.

  • De Stormpot is een erfenis uit het verleden; na de windhoos in het Rijsterborgherpark in 1998 hebben veel burgers een donatie gedaan om de omgewaaide bomen te vervangen door nieuwe aanplant.. Met het laatste deel van het budget werd op 15 november  de Stationsboom (een drietands esdoorn (acer buergerianum) geplant op een mooie opvallende plek dicht bij het park en pal voor het station op het onlangs gereed gekomen stationsplein. Bovendien werd de boomspiegel onthuld, een kunstwerk dat herinnert aan de storm van 1998. Hiermede is de Stormpot meer dan leeg.
  • Het Bomenfonds wordt ook door ons beheerd. Hiermee worden monumentale bomen op particulier terrein onderhouden. De gemeente stelt elk jaar EUR 5.000,– beschikbaar voor dit doel. Dit jaar mochten we ook een donatie van een particulier ontvangen.

Per jaar storten onze donateurs (ca 250) ongeveer EUR 3000 zodat wij door kunnen gaan met grote (schoolpleinbomen) en kleine (boomfeestdag, Oogstfeest Ulebelt etc) projecten.

Zie onder het financieel jaarverslag 2016. Omdat we voor de éénvoud maar 2 bankrekeningen hebben, staan op deze bankrekeningen ook de saldi van het Bomenfonds en de Stormpot. Deze worden administratief uiteraard wel uit elkaar gehouden.

 

Financieel overzicht 2016 (in € ‘s)
Inkomsten Uitgaven
Stand bankrekening 01-01-2016 431,83 Bestuurskosten 105,00
Stand spaarrekening 01-01-2016 30.360,73 Wervingskosten 375,82
Donateurs 3.984,00 Bankkosten 123,54
Boeken 72,00 Lidmaatschappen 49,75
Bomenfonds 8.500,00 Activiteiten 190,00
Bomen 1.246,46
Stormpot 14.347,18
Bomenfonds 8.086,70
rente 46,79 Stand bankrekening 31-12-2016 963,38
Stand spaarrekening 31-12-2016 17.907,52
Totaal 43.395,35 43.395,35
Saldi
Stormpot -252,86
Bomenfonds 1.999,58
Stichting 17.124,18