Financiën 2015

De Deventer Bomenstichting heeft de ANBI status. RSIN: 8000.70.409

 

Financieel verslag 2015

De Deventer Bomenstichting is een gezonde stichting die bovendien de administratie voert voor meerdere fondsen ter bevordering van het welzijn van de bomen in Deventer en omstreken zoals de “Stormpot” en “Bomenfonds“.

  • De Stormpot is een erfenis uit het verleden; na de windhoos in het Rijsterborgherpark in 1998 hebben veel burgers een donatie gedaan om het park weer in de oude eer te herstellen. We gaan, samen met de gemeente, de resterende EUR 14.000 uitgeven aan een mooie grote meerstammige drietandsesdoorn (acer buergerianum) op het vernieuwde Stationsplein met een herinneringsboomspiegel aan dit schitterende initiatief. Ook worden door ons 2 bomen achter het station geplant.
  • Het Bomenfonds (zie ook het speciale tabje op deze website) wordt ook door ons beheerd en samen met de gemeente Deventer worden mooie kenmerkende bomen opgeknapt. De gemeente stelt elk jaar EUR 5000 beschikbaar voor dit doel.

Per jaar storten onze donateurs (ca 250) ongeveer EUR 3000 zodat wij door kunnen gaan met grote (schoolpleinbomen) en kleine (boomfeestdag, Oogstfeest Ulebelt etc) projecten.

Zie onder het financieel jaarverslag 2015. Omdat we voor de éénvoud maar 2 bankrekeningen hebben, staan op deze bankrekeningen ook de saldi van het Bomenfonds en de Stormpot. Deze worden administratief uiteraard wel uit elkaar gehouden.

 

Financieel overzicht 2015 (in € ‘s)
Inkomsten Uitgaven
Stand bankrekening 01-01-2015 633,53 Bestuurskosten 495,79
Stand spaarrekening 01-01-2015 29.299,14 Wervingskosten 923,86
Donateurs 2939,00 Bankkosten 116,45
Boeken 70,00 Lidmaatschappen 49,75
Bomenfonds 5.000
Bomen 901,46
Bomenfonds 4723,39
rente 61,59 Stand bankrekening 31-12-2015 431,83
Stand spaarrekening 31-12-2015 30.360,73
Totaal 38.003,26 38.003,26
Saldi per 31-12-2015
Stormpot 14.094,32
Bomenfonds 1586,28
Stichting 15.111,96