Financieel verslag 2017

De Deventer Bomenstichting heeft de ANBI status. RSIN: 8000.70.409

 

Financieel verslag 2017

De Deventer Bomenstichting is een gezonde stichting, die ook de administratie voert voor het Bomenfonds“, ter bevordering van het welzijn van de bomen in Deventer en omstreken.

Het bomenfonds maakt mogelijk dat monumentale bomen op particulier terrein worden onderhouden. De gemeente stelt elk jaar EUR 5.000,– beschikbaar voor dit doel.

Per jaar storten onze donateurs (ca 250) ongeveer EUR 2500 zodat wij door kunnen gaan met grote (schoolpleinbomen) en kleine (boomfeestdag, Tiny Forest, educatie project Ulebelt etc) projecten.

Zie onder het financieel jaarverslag. Omdat we voor de éénvoud maar 2 bankrekeningen hebben, staat op deze bankrekeningen ook het saldo van het Bomenfonds.

 

Financieel overzicht 2017
Inkomsten Uitgaven
Stand bankrekening 1 jan  2017 963,38 Bestuurskosten 347,85
Stand spaarrekening 1 jan  2017 17.907,52 Bankkosten 119,71
Donateurs 2017 2.470,00 Lidmaatschappen 49,75
Donateur 2018 85,00 Bomen 2.397,84
Speciale giften 80,00 Bomenfonds 2.923,65
Boeken 78,95 Stormpot 60,50
Bomenfonds 5.000,00
rente 28,66 Stand bankrekening 31 dec 2017 778,03
Stand spaarrekening 31 dec 2017 19.936,18
Totaal 26.613,51 26.613,51
Saldi
Bomenfonds 4.075,93
Stichting 16.638,28