Financieel verslag 2018

De Deventer Bomenstichting heeft de ANBI status. RSIN: 8000.70.409

Financieel verslag 2018

De Deventer Bomenstichting is een gezonde stichting, die ook de administratie voert voor het “Bomenfonds“, ter bevordering van het welzijn van de bomen in Deventer en omstreken.

Het bomenfonds maakt mogelijk dat monumentale bomen op particulier terrein worden onderhouden. De gemeente stelt elk jaar EUR 5.000,– beschikbaar voor dit doel.

Per jaar storten onze donateurs (ca 250) ongeveer EUR 2500 zodat wij door kunnen gaan met projecten zoals “125 bomen van 10 jaar oud voor 1250 jarig Deventer”, bomeneducatie van de Ulebelt, herinneringsbos, plaatsen hekjes rondom bomen, etc.

Zie onder het financieel jaarverslag. Omdat we voor de éénvoud maar 2 bankrekeningen hebben, staat op deze bankrekeningen ook het saldo van het Bomenfonds.

 

Financieel overzicht 2018 ( in €’s)

Inkomsten Uitgaven
Stand bankrekening 1 jan 2018 778,03 Bestuurskosten 365,63
Stand spaarrekening 1 jan 2018 19936.18 Bankkosten 119,43
Lidmaatschappen 49,75
Donateurs 2018 2437.00 Bomen 1276.62
Donateurs 2019 65.00 Bomenfonds 3701.91
125 bomen voor 1250 DVT 3088.02
Boeken 58.50 Speciale projecten Ulebelt 2000.00
Bomenfonds 5.000,00
rente 0.00 Stand bankrekening 31 dec 2018 4237.17
Stand spaarrekening 31 dec 2018 13436.18
28274.71 28274.71
Saldi
Bomenfonds 5374.02
Stichting 12299.33
17673.35