Contact

Mail ons: info@deventerbomenstichting.nl

Banknummer:  IBAN: NL65TRIO0390464414 t.n.v. Deventer Bomenstichting

Donateur worden? De hoogte van uw jaarlijkse bijdrage bepaalt u uiteraard zelf, elke bijdrage is welkom, evenals eenmalige giften!

Stuur ons dan  even een mailtje. Voor onze donateurs organiseren wij jaarlijks een excursie.

We brengen u onder de aandacht, dat aan de DBS door de Belastingdienst de status van ANBI (=Algemeen Nut Beogende Instelling) is verleend. Dat wil zeggen dat de DBS een door de Belastingdienst erkend goed doel is, dat vrijgesteld is van het betalen van erfbelasting. Als u geld of bezittingen nalaat aan de DBS, dan komt dat dus volledig ten goede aan het groen in de gemeente Deventer. Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Ideeën?

Misschien heeft u een idee hoe het bomenbestand in Deventer kan worden verbeterd. Op een bepaalde plek in de gemeente één of meer bomen planten? Of loopt de kwaliteit van bepaalde bomen gevaar? Wat zou er in meer algemene zin voor de bomen in Deventer gedaan kunnen worden?

Als Deventer Bomenstichting bevorderen we dat Deventer groener wordt en we kunnen de hulp van betrokken burgers daarbij goed gebruiken. We vragen om suggesties aan ons door te geven. We kunnen niet garanderen dat voorstellen gerealiseerd worden, maar we zullen er als bestuur serieus aandacht aan geven en u informeren.

Let op!

Als er een boom gekapt wordt en u denkt dat het illegaal gebeurt dan kunt u het beste direct de alarmlijn van de gemeente bellen: 0570 693911

Technische informatie over bomen, de gezondheid van bomen en hun groeiplaats:
Bob Maks (adviseur)
Bert Prummel (adviseur)

Stuur uw vraag naar: info@deventerbomenstichting.nl