Bomenfonds

Deventer Bomenfonds voor onderhoud particuliere monumentale bomen

De Deventer Bomenstichting beheert een fonds om particuliere bomenbezitters tegemoet komen in de onderhoudskosten. Inwoners van de gemeente Deventer met een monumentale boom kunnen zich bij de stichting aanmelden. De stichting en de gemeente willlen daarmee monumentale bomen op particulier terrein behouden en voorkomen dat ze vanwege de kosten geen onderhoud krijgen.

Boommelding

Iedere particuliere boomeigenaar die een monumentale boom in de tuin heeft staan kan via info@deventerbomenstichting.nl de boom aanmelden. De mensen van het bomenfonds doen onderzoek of onderhoud noodzakelijk is en of de boom monumentaal is. Of een boom monumentaal is, wordt beoordeeld aan de hand van een puntensysteem. Criteria waarop een boom kan scoren zijn bijvoorbeeld de ouderdom en de zichtbaarheid vanaf de openbare weg. Als boom een lokale betekenis heeft, zoals een zogenaamde herdenkingsboom, kunnen hiervoor ook punten toegekend worden.

Het Bomenfonds kan eens in de vijf jaar maximaal 1500 euro bijdragen voor onderhoud of onderzoek naar de gezondheid en de conditie van de boom.

De gemeente Deventer

Het fonds is samen met de gemeente opgericht in 2012. De gemeente stort jaarlijks een bedrag in het fonds.

Particuliere giften

De stichting is ook op zoek naar particuliere giften. De giften zijn nodig om bomen in Deventer te onderhouden. Stuur een mail naar info@deventerbomenstichting.nl

IBAN: NL65TRIO0390464414 t.n.v. Deventer Bomenstichting