Beloningsbeleid

De Deventer Bomenstichting heeft een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Er is geen personeel in dienst.

Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Dit kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling. De bestuursleden maken nagenoeg geen gebruik van deze vergoedingsmogelijkheid.

Vacatiegelden worden niet vergoed.