• image
 • image
 • image

Deventer Bomenstichting

ANBI stichting – Erkend goed doel

We brengen u nog eens onder de aandacht, dat aan de DBS door de Belastingdienst de status van ANBI (=Algemeen Nut Beogende Instelling) is verleend. Dat wil zeggen dat de DBS een door de Belastingdienst erkend goed doel is, dat vrijgesteld is van het betalen van erfbelasting. Als u geld of bezittingen nalaat aan de DBS, dan komt dat dus volledig ten goede aan het groen in de gemeente Deventer. Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Laanbomen

Laanbomenverjonging wordt tegenwoordig gefinancierd uit de algemene pot groenbeheer. Recente projecten waren delen van Boxbergerweg, Cröddendijk en Oerdijk. De gemeente heeft een lijstje van lanen die aangepakt worden de komende jaren. De DBS wordt door de gemeente van te voren op de hoogte gesteld van de plannen en levert waar nodig input.

Acties

Er is elk kwartaal overleg geweest met de gemeente Deventer inzake op stapel staande en lopende projecten. Veel discussiepunten werden in dit overleg besproken. Om er een paar te noemen: Kapplannen voor de Landeweersdijk in Bathmen, winkelcentrum Flora Colmschate en de Hobbemastraat. Daarnaast hielden we vinger aan de pols over andere actuele zaken. Vanuit de stichting is een protestbrief gestuurd aan de gemeente tegen het houden van festivals in het monumentale Rijsterborgherpark. De voorzitter heeft deelgenomen aan de Raadstafel op 26 oktober over de evaluatie van het Groenbeleidsplan en het Bomenbeleidsplan.

Hij heeft daar het volgende op tafel gelegd:

 • er ontbreekt een evaluatie van de effecten van de bezuinigingen op het dagelijks onderhoud en van het integraal programmeren van het groot onderhoud
 • onderzoek de mogelijkheden meer bomen te planten buiten de verharding
 • ontwikkel een beleid voor het groeiende probleem van onkruid, nu chemische middelen verboden zijn
 • ontwikkel beleid voor het buitengebied - beperk de snoei - geen festivals in Rijsterborgherpark

Brinkgreven

Door het uitscheuren van een zware tak van een indrukwekkende eeuwenoude eik dreigde kap. Na overleg met de terreinbeheerder mag de eik toch blijven. Zo'n heel oude boom is tegenwoordig een echte bijzonderheid. Met een bijdrage uit het Deventer Bomenfonds zijn maatregelen genomen om gevaar voor mens en materieel te beperken. Ook is er inmiddels een zogenaamd Engels hekwerk geplaatst. Deze eik is afgelopen jaar verkozen tot mooiste boom van Deventer. https://groenstevandeventer.nl/projecten/groen ste-boomverkiezing-van-deventer

Bomen op schoolpleinen

Om het belang van bomen er al van jongs af in te prenten, hebben we al jaren een project dat het mogelijk maakt om basisscholen een schoolpleinboom aan te bieden. In voorbereiding is een plantproject i.s.m. Montessorischool De Ontdekking die van hun schoolplein een natuurplein willen maken en we hebben meegewerkt aan de vergroening van het schoolplein rond het Kindcentrum Borgloschool. Dit laatste mede dankzij royale schenkingen van enkele donateurs.

Winkelcentrum Flora

We zijn geraadpleegd bij de uitbreidingsplannen van supermarkten op het winkelcentrum Flora. Wij hebben met succes bezwaren geuit tegen de onnodige kap van een groot aantal bomen.

Kapvergunningen

We houden al jaren nauwlettend de kapvergunningenlijst van de gemeente bij. Daar staan zowel de verleende als de aangevraagde kapvergunningen op. Zo nodig ondernemen we actie, hetzij door burgers te adviseren om d.m.v. onderhoud eventuele gevaren te voorkomen of door het indienen van een bezwaarschrift om kap te voorkomen.

Markten

De DBS was in 2016 weer present bij diverse manifestaties om het belang van bomen onder de aandacht van het publiek te brengen. We namen o.a. deel aan de Lentefair in Diepenveen en de jaarlijkse Boomfeestdag (voor de 13e keer!) in samenwerking met Ulebelt, basisscholen en de gemeente. In 2017 gaan we hier natuurlijk mee door.

Boeken

Wij hebben nog exemplaren van 'Het Deventer Bomenboek' en 'Wandelen langs Deventer Bomen' in voorraad. Als donateur kunt u ze nog steeds met korting aanschaffen op de onderstaande adressen. Nieuwe donateurs ontvangen het wandelboek als welkomstgeschenk.

Bomenfonds

Ook in 2016 is er goed gebruik gemaakt van de mogelijkheden: een flink aantal monumentale bomen heeft een onderhoudsbeurt gehad en kan weer jaren mee. In 2016 is voor een totaalbedrag van € 8.036,- geïnvesteerd. In sommige gevallen is hierdoor de kap voorkomen. Het fonds wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Deventer. Particulieren kunnen er ook in 2017 weer een beroep op doen!

Stormpot en stationsbomen

De Stormpot is ontstaan nadat op 9 sept. 1998 een windhoos door het monumentale Rijsterborgherpark raasde en vele bomen vernielde. Veel Deventenaren waren toen zo diep geraakt, dat zij een aanzienlijk bedrag bijeenbrachten (in de wandelgan-gen de stormpot geheten) om nieuwe bomen te planten. Er zijn inmiddels veel mooie bomen aangeplant. Het beheer van de stormpot is indertijd in handen gegeven van de DBS. Het restant is onlangs besteed aan het planten van de stationsboom een meer-stammige drietandsesdoorn (Acer buergerianum) op het geheel vernieuwde stationsplein. Deze boom met een boom-spiegel die de windhoos met ronddraaien-de takken uitbeeldt, is op 15 nov. 2016 onthuld door wethouder Frits Rorink.

Bomenfonds

Bijdrage in onderhoudskosten

Monumentale bomen vergen onderhoud. Het snoeien en/of verbeteren van groeiomstandigheden kan een kostbare zaak zijn. De Deventer Bomenstichting vindt het belangrijk dat ook monumentale bomen zo lang mogelijk behouden blijven. Daarom heeft zij samen met de gemeente Deventer in 2012 een fonds opgericht om particuliere bomenbezitters tegemoet komen in de onderhoudskosten. Per geval kan uit Bomenfonds maximaal 1500 euro bijgedragen worden. Na drie jaar is een nieuwe bijdrage mogelijk.

Aanmelding

Iedere boomeigenaar, met uitzondering van overheidsinstellingen, die een monumentale boom op zijn terrein heeft staan kan deze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aanmelden. De mensen van het bomenfonds doen onderzoek of onderhoud noodzakelijk is en of de boom monumentaal genoeg is. Of een boom monumentaal is, wordt beoordeeld aan de hand van een puntensysteem. Criteria waarop een boom kan scoren zijn bijvoorbeeld de ouderdom en de zichtbaarheid vanaf de openbare weg. Als boom een lokale betekenis heeft, zoals een zogenaamde herdenkingsboom, kunnen hiervoor ook punten toegekend worden.

Particuliere giften

De gemeente Deventer draagt jaarlijks bij aan het fonds. Dat is geweldig, maar niet genoeg om alle aanvragen te honoreren. Dus extra giften zijn meer dan welkom! Dat kan op: IBAN: NL65TRIO0390464414 t.n.v. Deventer Bomenstichting

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten in 2016

Dit verslag bevat een opsomming van de activiteiten in 2016.

Bestuur

Het bestuur is in 2016  zeven maal bij elkaar geweest voor bestuursvergaderingen. Bij deze vergaderingen was altijd een lid van de klankbordgroep van de Deventer Bomenstichting uitgenodigd. De klankbordgroep bestaat uit mensen uit de achterban.

Donateurs

In april is een uitgebreide nieuwsbrief verstuurd naar de donateurs, waarin verslag werd gedaan van de gedane activiteiten, vergezeld met een uitnodiging voor de jaarlijkse donateursdag.
Deze vond plaats op 21 mei. De bestemming was deze keer de Overtuin in Warnsveld. Dit ensemble van huis en tuin is beschermd rijksmonument. De donateurs kregen een boeiende rondleiding, zowel door de oude tuin als door het huis. De tuin heeft een bijzonder rijke planten- en dierenwereld. Majestueuze oude bomen, onder andere de oudste honingboom van Nederland, worden afgewisseld door open ruimtes en besloten hoekjes. Het was een geslaagde dag met een grote opkomst.

 

     

 

(School) pleinbomen

Het project (School) pleinbomen voor basisscholen Gemeente Deventer is een bestaand initiatief van de Deventer Bomenstichting. In samenwerking met belanghebbenden, de Deventer scholen en de gemeente, wil de Deventer Bomenstichting basisscholen ondersteunen bij de inrichting en herinrichting van schoolpleinen en hierbij specifieke aandacht vragen voor bomen en educatie/voorlichting over het nut en de functie van bomen in een stedelijke omgeving.  In 2016 heeft DBS een schenking gedaan aan schoolplein van  De Kleine Planeet, Kindcentrum Rivierenwijk en Kindcentrum Borgele. Daarnaast hebben we bijgedragen aan het opknappen van de tuin van Rollecate.

 

De Stormpot en de stationsboom

De Stormpot is ontstaan nadat op 9 september 1998 een windhoos door het monumentale Rijsterborgherpark raasde, die vele bomen vernielde. Veel 

Deventenaren waren  toen zo diep geraakt, dat zij een aanzienlijk bedrag aan geld bijeenbrachten om nieuwe bomen te planten: in de wandelgangen de stormpot geheten. Daar zijn veel mooie nieuwe bomen van geplant. Het beheer van de stormpot is in handen gegeven van de Deventer Bomenstichting.

Het restant van de pot is besteed aan het planten van een forse meerstammige drietandsesdoorn (Acer buergerianum) op het geheel vernieuwde stationsplein van Deventer, vlak bij het park. Deze boom met een fraaie boomspiegel die een windhoos met ronddraaiende takken uitbeeldt, is op 15 november 2016 onthuld door wethouder Frits Rorink. 

Advies aan particulieren

Ook in 2016 is de Bomenstichting regelmatig door particulieren om advies gevraagd. Bijvoorbeeld wat te doen met een boom die aangetast is, en of een boom een snoeibeurt al dan niet nodig heeft. De adviseur van de Deventer Bomenstichting hielp hen graag op weg.

Acties en adviezen aan de gemeente

Er is elk kwartaal overleg geweest met de gemeente Deventer inzake op stapel staande en lopende projecten. Veel discussiepunten werden besproken. Om er maar een paar te noemen: Landeweersdijk in Bathmen, winkelcentrum Flora Colmschate, Hobbemastraat, Eikendal Zuid, Oostriklaan. 

De (voorgenomen) afgifte van omgevingsvergunningen (kap) werd van week tot week nauwlettend gevolgd en beoordeeld of wij deze terecht vinden.  Wij namen zo nodig ter plekke polshoogte.

Daarnaast hield de Deventer Bomenstichting vinger aan de pols over andere actuele zaken betreffende bomen. 

De voorzitter heeft deelgenomen aan de Raadstafel 26 oktober over de evaluatie van het Groenbeleidsplan en het Bomenbeleidsplan. Hij heeft daar het volgende op tafel gelegd:

 • er ontbreekt een evaluatie van de effecten van de bezuinigingen op het dagelijks onderhoud en van het integraal programmeren van het groot onderhoud 
 • onderzoek de mogelijkheden meer bomen te planten buiten de verharding
 • ontwikkel een beleid voor het groeiende probleem van onkruid, nu chemische middelen verboden zijn
 • ontwikkel een beleid voor het buitengebied
 • beperk de snoei
 • geen festivals in Rijsterborgherpark

Vanuit de stichting was over dit laatste onderwerp  een stevige protestbrief gestuurd aan de gemeente.  

 

Manifestaties op publieke dagen

Op diverse evenementen heeft de DBS aandacht gevraagd voor de bomen in de gemeente door zich te manifesteren op diverse evenementen:

 • Deelname aan de nationale boomfeestdag op 16 maart, Gooikerspark bij de Ulebelt (bomen en Vlinders)
      

Deventer Bomenfonds 2016

In 2016 hebben een aantal monumentale bomen op particuliere grond dankzij een bijdrage uit dit fonds een noodzakelijke onderhoudsbeurt gehad, uitgevoerd door professionele bedrijven. Deze onderhoudsbijdragen bedroegen in totaal € 8.036,-. In sommige gevallen heeft dit de kap kunnen voorkomen. Meer informatie onder de tab van deze website: “Deventer Bomenfonds”.

ANBI