Verslag over 2016

Dit verslag bevat een opsomming van de activiteiten in 2016.

Bestuur

Het bestuur is in 2016  zeven maal bij elkaar geweest voor bestuursvergaderingen. Bij deze vergaderingen was altijd een lid van de klankbordgroep van de Deventer Bomenstichting uitgenodigd. De klankbordgroep bestaat uit mensen uit de achterban.

Donateurs

In april is een uitgebreide nieuwsbrief verstuurd naar de donateurs, waarin verslag werd gedaan van de gedane activiteiten, vergezeld met een uitnodiging voor de jaarlijkse donateursdag.
Deze vond plaats op 21 mei. De bestemming was deze keer de Overtuin in Warnsveld. Dit ensemble van huis en tuin is beschermd rijksmonument. De donateurs kregen een boeiende rondleiding, zowel door de oude tuin als door het huis. De tuin heeft een bijzonder rijke planten- en dierenwereld. Majestueuze oude bomen, onder andere de oudste honingboom van Nederland, worden afgewisseld door open ruimtes en besloten hoekjes. Het was een geslaagde dag met een grote opkomst.

(School) pleinbomen

Het project (School) pleinbomen voor basisscholen Gemeente Deventer is een bestaand initiatief van de Deventer Bomenstichting. In samenwerking met belanghebbenden, de Deventer scholen en de gemeente, wil de Deventer Bomenstichting basisscholen ondersteunen bij de inrichting en herinrichting van schoolpleinen en hierbij specifieke aandacht vragen voor bomen en educatie/voorlichting over het nut en de functie van bomen in een stedelijke omgeving.  In 2016 heeft DBS een schenking gedaan aan schoolplein van  De Kleine Planeet, Kindcentrum Rivierenwijk en Kindcentrum Borgele. Daarnaast hebben we bijgedragen aan het opknappen van de tuin van Rollecate.

De Stormpot en de stationsboom

De Stormpot is ontstaan nadat op 9 september 1998 een windhoos door het monumentale Rijsterborgherpark raasde, die vele bomen vernielde. Veel

Deventenaren waren  toen zo diep geraakt, dat zij een aanzienlijk bedrag aan geld bijeenbrachten om nieuwe bomen te planten: in de wandelgangen de stormpot geheten. Daar zijn veel mooie nieuwe bomen van geplant. Het beheer van de stormpot is in handen gegeven van de Deventer Bomenstichting.

Het restant van de pot is besteed aan het planten van een forse meerstammige drietandsesdoorn (Acer buergerianum) op het geheel vernieuwde stationsplein van Deventer, vlak bij het park. Deze boom met een fraaie boomspiegel die een windhoos met ronddraaiende takken uitbeeldt, is op 15 november 2016 onthuld door wethouder Frits Rorink.

Advies aan particulieren

Ook in 2016 is de Bomenstichting regelmatig door particulieren om advies gevraagd. Bijvoorbeeld wat te doen met een boom die aangetast is, en of een boom een snoeibeurt al dan niet nodig heeft. De adviseur van de Deventer Bomenstichting hielp hen graag op weg.

Acties en adviezen aan de gemeente

Er is elk kwartaal overleg geweest met de gemeente Deventer inzake op stapel staande en lopende projecten. Veel discussiepunten werden besproken. Om er maar een paar te noemen: Landeweersdijk in Bathmen, winkelcentrum Flora Colmschate, Hobbemastraat, Eikendal Zuid, Oostriklaan.

De (voorgenomen) afgifte van omgevingsvergunningen (kap) werd van week tot week nauwlettend gevolgd en beoordeeld of wij deze terecht vinden.  Wij namen zo nodig ter plekke polshoogte.

Daarnaast hield de Deventer Bomenstichting vinger aan de pols over andere actuele zaken betreffende bomen.

De voorzitter heeft deelgenomen aan de Raadstafel 26 oktober over de evaluatie van het Groenbeleidsplan en het Bomenbeleidsplan. Hij heeft daar het volgende op tafel gelegd:

  • er ontbreekt een evaluatie van de effecten van de bezuinigingen op het dagelijks onderhoud en van het integraal programmeren van het groot onderhoud
  • onderzoek de mogelijkheden meer bomen te planten buiten de verharding
  • ontwikkel een beleid voor het groeiende probleem van onkruid, nu chemische middelen verboden zijn
  • ontwikkel een beleid voor het buitengebied
  • beperk de snoei
  • geen festivals in Rijsterborgherpark

Vanuit de stichting was over dit laatste onderwerp  een stevige protestbrief gestuurd aan de gemeente.

 

Manifestaties op publieke dagen

Op diverse evenementen heeft de DBS aandacht gevraagd voor de bomen in de gemeente door zich te manifesteren op diverse evenementen:

  • Deelname aan de nationale boomfeestdag op 16 maart, Gooikerspark bij de Ulebelt (bomen en Vlinders)

Deventer Bomenfonds 2016

In 2016 hebben een aantal monumentale bomen op particuliere grond dankzij een bijdrage uit dit fonds een noodzakelijke onderhoudsbeurt gehad, uitgevoerd door professionele bedrijven. Deze onderhoudsbijdragen bedroegen in totaal € 8.036,-. In sommige gevallen heeft dit de kap kunnen voorkomen. Meer informatie onder de tab van deze website: “Deventer Bomenfonds”.